POŚREDNICTWO

PRORENTIER

Nasz model działania

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami jest jedną z naszych głównych usług. Przyświeca nam idea transparentnego modelu świadczenia tej usługi, który opiera się na pełnej i wyłącznej reprezentacji tylko jednej ze stron transakcji – sprzedającego bądź kupującego.

Dbając o interes naszego Klienta, maksymalizujemy dla niego korzyści płynące z profesjonalnej obsługi sprzedaży, zakupu lub wynajmu nieruchomości. Nie jest naszą rolą jedynie kojarzenie stron transakcji, jak ma to miejsce w klasycznym modelu pracy pośredników, lecz dbamy o jak najlepszy efekt ekonomiczny i bezpieczeństwo prawne dla naszego Klienta. Dzięki takiemu modelowi pracy zapewniamy Klientom wymierne korzyści, jak między innymi:

 • Opiekę prawną nad transakcją
 • Regulację stanu prawnego nieruchomości
 • Opracowanie strategii dla oferty
 • Modelowanie nieruchomości
 • Wszechstronną reklamę oferty
 • Negocjacje w imieniu Klienta
 • Maksymalizację ceny sprzedaży lub minimalizację ceny zakupu

 

PRORENTIER

STANDARDY NASZEJ PRACY

 

Zawsze pracujemy na podstawie umowy pośrednictwa z klauzulą wyłączności. Oznacza to, że jesteśmy jedynym reprezentantem interesów naszego Klienta
w zakresie danej oferty nieruchomości. Dzięki temu świadczymy kompleksową usługę w możliwie najszerszym zakresie.

 

Obsługujemy transakcje sprzedaży i kupna nieruchomości,

zarówno mieszkaniowych , jak też komercyjnych i gruntowych. Pracujemy na dokumentach niezbędnych w obrocie nieruchomościami, które zostały przygotowane przez uznanych prawników. Jako że specjalizujemy się w zarządzaniu najmem oraz w inwestycjach w nieruchomości na wynajem, usługi w zakresie pośrednictwa w zakupie lub sprzedaży takich nieruchomości kierujemy również do inwestorów.

Posiadamy odpowiednie narzędzia analityczne,

dzięki którym przeprowadzimy analizę inwestycyjną dla danej nieruchomości. Ponadto oferujemy pomoc w pozyskaniu finansowania nieruchomości, a także zlecanie projektów, remontów, przeprowadzek i generalnego sprzątania przed sprzedażą lub po zakupie nieruchomości.

Nasze oferty umieszczamy:

zarówno w największych serwisach branżowych i społecznościowych, jak również w ogólnopolskim systemie wymiany ofert między agencjami nieruchomości. Współpracujemy z innymi agentami, co zwiększa skuteczność i szybkość finalizacji transakcji. Stosujemy również inne metody sprzedaży, jak konkursy ofert i technikę dni otwartych.

Nasze kompetencje są poparte licencją zawodową,

w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie OC.

 

 

PRORENTIER

ZAKRES NASZYCH DZIAŁAŃ

ETAP PRZYGOTOWAŃ

 • Audyt stanu prawnego i technicznego nieruchomości
 • Oszacowanie wartości nieruchomości na podstawie cen transakcyjnych
 • Analiza konkurencyjnych ofert
 • Analiza grupy docelowej
 • Identyfikacja obszarów ryzyka związanych z transakcją
 • Analiza potencjału nieruchomości na realizację inwestycji
 • Regulacja stanu prawnego nieruchomości
 • Opracowanie parametrów oferty
 • Opracowanie strategii promocji i sprzedaży
 • Uzyskanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji

ETAP REALIZACJI

 • Stylizacja wnętrz i przygotowanie otoczenia nieruchomości
 • Rzut nieruchomości 2D i 3D
 • Wizualizacja wirtualnego remontu
 • Sesja fotograficzna
 • Trójwymiarowy wirtualny spacer
 • Film promocyjny z ziemi i z powietrza
 • Sporządzenie wyczerpującego opisu oferty
 • Publikacja i promowanie oferty w kanałach sprzedaży internetowej
 • Reklama wizualna na nieruchomości
 • Dystrybucja materiałów reklamowych
 • Organizacja dnia otwartego domu
 • Organizacja sprzedaży w drodze konkursu ofert
 • Aktywna komunikacja z osobami zainteresowanymi
 • Prezentacje nieruchomości

ETAP FINALIZACJI

 • Negocjacje w imieniu Klienta
 • Sporządzenie protokołu uzgodnień
 • Sporządzenie umowy rezerwacyjnej
 • Sporządzenie umowy przedwstępnej
 • Skompletowanie dokumentacji do aktu notarialnego
 • Sporządzenie projektu zapisów umowy przeniesienia własności zabezpieczających interesy Klienta
 • Merytoryczne wsparcie lub pełna reprezentacja podczas zawarcia umowy przeniesienia własności
 • Sporządzenie protokołu wydania nieruchomości i wyposażenia
 • Wsparcie przy rozwiązaniu lub zawarciu umów z gestorami mediów
 • Wsparcie w sprawach administracyjnych po sprzedaży lub zakupie nieruchomości
sprawdź co jeszcze możemy dla ciebie zrobić
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Wspieramy Klientów w zakresie sprzedaży, zakupu, wynajmu i najmu nieruchomości. Każdy z wymienionych rodzajów transakcji charakteryzuje się własną specyfiką i wymaga odmiennego podejścia, a my posiadamy do tego niezbędną wiedzę, doświadczenie i zaplecze prawne. Ponadto świadczymy szereg dodatkowych usług, które mogą być powiązane z obsługą transakcji naszych Klientów.

Obsługujemy transakcje związane z lokalami i domami mieszkalnymi, lokalami użytkowymi oraz gruntami niezabudowanymi. Przedmiotem transakcji mogą być również udziały w wymienionych typach nieruchomości.

Głównym obszarem naszego działania jest Zielona Góra i okoliczne powiaty. Jednak zarówno sprzedaż, jak też zakup nieruchomości możemy przeprowadzić w dowolnej części kraju.

Wbrew powszechnej opinii, umowa z klauzulą wyłączności otwiera naszym Klientom wiele możliwości, a nie zamyka je. Dzieje się tak dlatego, że tylko będąc jedynym podmiotem obsługującym nieruchomość naszego Klienta, możemy przeznaczyć własne środki na działania takie, jak:

analizy cenowe, analizy prawne, profesjonalna sesja zdjęciowa, wirtualny spacer, film promocyjny, rzuty nieruchomości, wizualizacje, modelowanie i drobne naprawy, stylizacja wnętrz, promowanie w serwisach ogłoszeniowych, tablice ogłoszeniowe, banery, ulotki, organizacja dnia otwartego domu, prowizje dla współpracujących agentów.

Wymienione działania znacząco podnoszą efektywność sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. Będąc jedynym reprezentantem naszego Klienta, w pełni angażujemy nasz czas i środki w pracę na rzecz promocji jego nieruchomości i przeprowadzenia całej transakcji. Wykonujemy więc wiele czynności, których żaden pośrednik nie podejmie się na umowie zwykłej. Wobec czego skuteczność pracy z ofertą na wyłączność jest dalece większa, niż z ofertą, którą udostępnia jednocześnie wielu pośredników. Dzięki temu nasi Klienci przeprowadzają transakcje szybciej, osiągają wyższe ceny, są lepiej zabezpieczeni od strony prawnej i są wyręczeni z bardzo wielu czynności.

Zazwyczaj umowę zawieramy na okres jednego roku. Mimo, że większość nieruchomości sprzedajemy w ciągu kilku tygodni lub miesięcy, to w przypadku nieoczekiwanych trudności, taki czas umowy pozwala na dokończenie rozpoczętych działań lub zmianę strategii. W tym czasie ponosimy znaczne koszty reklamy i promocji danej nieruchomości, więc zależy nam, aby transakcja przebiegła tak szybko i sprawnie, jak to tylko możliwe.

Oczywiście. Nic nie stoi na przeszkodzie aby pomóc osobom mieszkającym poza granicami kraju w sprzedaży lub zakupie nieruchomości. Poza standardowymi dokumentami i czynnościami Klient może dodatkowo zlecić nam szerszy zakres jego reprezentacji w zakresie opisanym w pełnomocnictwie, włącznie ze sprzedażą bądź nabyciem nieruchomości w jego imieniu.

Jak najbardziej. Żadna umowa pośrednictwa nie może zabronić Klientowi swobodnego dysponowania jego własną nieruchomością.

Stosujemy kilka modeli rozliczania wynagrodzenia i zależy to od specyfiki danej nieruchomości, rodzaju transakcji i zakresu naszej pracy. Zawsze wynagrodzenie jest indywidualnie negocjowane z Klientem i precyzyjnie opisane w umowie. Nasi Klienci nie ponoszą żadnych opłat wstępnych, a ostateczne rozliczenie następuje po sfinalizowaniu transakcji.

Współpracujemy ze wszystkimi agencjami, które są na to otwarte. Dzięki temu na rzecz naszego Klienta niejako pracuje wielu agentów, co znacząco przyspiesza transakcję. Dotyczy to zarówno agencji lokalnych, jak też wielu innych z terenu całego kraju, które uczestniczą w ogólnopolskim systemie wymiany ofert (MLS).

Tak. Posiadamy polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika nieruchomości.

Jako że naszym standardem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, współpracę z Klientami rozpoczynamy od poznania ich potrzeb i oczekiwań, a także weryfikacji stanu prawnego i technicznego nieruchomości. W tym celu zawsze prosimy o przygotowanie wszelkiej posiadanej dokumentacji związanej z daną nieruchomością. Te czynności na ogół wymagają odbycia dwóch lub trzech spotkań, które wieńczy podpisanie umowy pośrednictwa.

PRORENTIER

Masz pytania? Zadzwoń 601 747 585
lub napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez prorentier.pl w celu świadczenia usług zgodnie z Polityką prywatności
Szybki kontakt!
+
Wyślij!