ZWOLNIENIE-PCC-ZAKUP-NIERUCHOMOSCI

Zwolnienie z PCC przy zakupie na rynku wtórnym

W ostatnim czasie mamy do czynienia z wieloma zmianami prawnymi, które mocno wpływają na obrót nieruchomościami. Nie wszystkie wydają się celowe i nie wszystkie będą korzystne, ale zmiana, która wejdzie 31 sierpnia 2023 roku na pewno pozwoli części nabywców zaoszczędzić sporo środków.

Od tego dnia będzie obowiązywać zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych przysługujące osobom fizycznym dokonującym zakupu na rynku wtórnym. Warunkiem zwolnienia jest, aby przed dniem i w dniu nabycia prawa własności mieszkania lub domu jednorodzinnego, a także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub do domu jednorodzinnego, kupujący nie posiadali takiego prawa. Natomiast wyjątkiem jest sytuacja, gdy takie prawa zostały nabyte w drodze dziedziczenia, a udział w nich nie przekraczał 50%.

Jak łatwo policzyć, ta zmiana ma na tyle duży wpływ na końcowy koszt zakupu nieruchomości mieszkalnej, że w przypadku osób po raz pierwszy nabywających mieszkanie lub dom, korzystne będzie odłożenie zakupu albo zawarcie umowy rezerwacyjnej lub przedwstępnej, które przesuną datę nabycia na okres po 30 sierpnia br.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!
× Kontakt